BEMUTATKOZIK
 A
Társhonlapunk

Hangvár ügyvezető, ötlettulajdonos: Szabóné Megyeri Zsuzsanna


Társhonlapunk , AMIT EGYÜTT ÉPÍTÜNK

Hallott arról, hogy a korai, játékba ágyazott szakszerű fejlesztés eredményes a tanulási zavarok megelőzésében, az iskolai kudarcok elkerülésében?
A Hangvár  ezért 2-12 éves gyermekeink számára rendszeres, speciális, játékos fejlesztő foglalkozásokat kínál. Ezeken, az alkalmakon a mozgásfejlesztés, a testséma fejlesztés (saját testén való tájékozódás), a percepciófejlesztés (látás, hallás, tapintás) beszédfejlesztés, beszédkedv fokozása, tiszta artikuláció, szókincs bővítése), diszlexia, diszkalkulia (olvasási-számolási nehézség) szakszerű kezelését végezzük.
Ezek a feladatok az óvodáskorúak fejlesztésénél prevenciós célt szolgálnak, míg iskoláskor kezdetén hasznosak az ún. ”kultúrtechnikák” (írás, olvasás, számolás) elsajátításának előkészítésében is.
A sikeres iskolakezdés érdekében a nagycsoportos óvodás korosztály számára indítjuk iskola-előkészítőfoglalkozásainkat szeptembertől. A gyerekek ezeken, az alkalmakon megtanulják a téri tájékozódás alapjait (bal, jobb irányok), megismerkednek a hangok, szótagok világával, sokat játszanak, verselnek, mozognak.

A
Társhonlapunk
  egyéb logopédiai esetekben is megoldást kínál,
 legyen szó beszéd-akadásról, vagy pöszeségről.

KIKET VÁR A Társhonlapunk?
Szeretettel várunk minden gyermeket 2-3 éves kortól 10-12 éves korig, egészséges, átlagosan vagy eltérően fejlődő, speciális igényű gyermekeket egyaránt.
Az időben megkapott, szakszerű támogatással, együtt, könnyebben úrrá lehetünk a nehézségeken.
MIT NYÚJT A Társhonlapunk?

Társhonlapunk - FOGLALÁS:

Szabóné Megyeri Zsuzsanna
szakvizsgázott gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus
Várjuk a Társhonlapunk alkalmaira a:
hangvar@citromail.hu villámposta címen vagy a
06-30/36-46-070 telefonszámon történő előzetes időpont egyeztetés alapján.

© 2007 Hangvár. Minden jog fenntartva.